Wat is duurzaam ondernemen?
De pagina is voor het laatst gewijzigd: 2020-09-20
Een duurzaam bedrijf is een bedrijf waar winstgevendheid, zorg voor het milieu en sociaal engagement in harmonie zijn. Bij het runnen van een duurzaam bedrijf wordt bijvoorbeeld economisch gebruik gemaakt van eigen middelen en worden eventuele negatieve gevolgen voor het milieu beperkt.

Film: Duurzaam ondernemen
Wat is duurzaamheid precies? Hoe kun je als ondernemer de samenleving helpen om duurzaam te zijn? Deze film is in het Zweeds, maar je kunt kiezen voor Engelse ondertiteling. Eerst moet je de film afspelen en dan klik je op de versnelling voor instellingen in het Youtube-menu.

Meer doen met minder
Het concept van duurzaam ondernemen kan worden uitgelegd als “meer doen met minder”. Naast duurzame productie en consumptie betekent het ook efficiënter zijn, het maximaliseren van positieve effecten en het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, de maatschappij en de mensheid. Duurzaam ondernemen betekent meer doen dan de wet- en regelgeving voorschrijft. Het vereist dat je verantwoordelijkheid neemt voor een duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Uw management van duurzaamheid kan worden opgesplitst in drie dimensies die samen bijdragen aan duurzame ontwikkeling:

economisch,
milieu,
sociaal.
Alle drie de dimensies beïnvloeden elkaar. Zo leidt een lager verbruik van hulpbronnen vaak tot lagere kosten en een hogere rentabiliteit.

Economische vraagstukken
Winstgevendheid is van vitaal belang voor bedrijven. Het verzekert hun overleving. Als ondernemer kan het naleven van alle idealen van duurzame ontwikkeling een overweldigend gevoel geven. Het is echter belangrijk om ergens te beginnen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat uw bedrijf kan groeien, medewerkers kan werven en tot ver in de toekomst winstgevend kan opereren.
Wat u op milieu- en sociaal gebied doet, moet dus hand in hand gaan met de winstgevendheid van uw bedrijf.

Milieuvraagstukken
Vanuit een milieuperspectief vereist een duurzame bedrijfsvoering dat de activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, het klimaat of de natuurlijke hulpbronnen. Als ondernemer kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je gebruik maakt van duurzame energie.

Kun je ook de negatieve gevolgen voor het milieu minimaliseren door de uitstoot te verminderen, het reizen te stroomlijnen, meer digitale vergaderingen te houden en ’s nachts de elektronica automatisch af te sluiten? Hoe gaat u om met afval? Kun je het waterverbruik verminderen? Dit zijn voorbeelden van zaken die belangrijk zijn voor het milieu. De aanpak ervan kan ook leiden tot lagere bedrijfskosten en dus tot een hogere rentabiliteit.

Maatschappelijke vraagstukken
Wat de sociale aspecten van duurzaamheidsmanagement betreft, moet uw bedrijf worden geleid als een “goede burger”. Dit betekent dat uw bedrijf zowel “interne” als “externe” verantwoordelijkheid moet nemen. Een belangrijke regel zou kunnen zijn dat niemand mag worden uitgebuit bij de productie van wat u verkoopt.

Extern kan het nemen van verantwoordelijkheid een kwestie zijn van het betalen van belastingen in de landen waar u actief bent en het herzien van de productieomstandigheden in de landen waar u produceert. U zou er ook voor kunnen zorgen dat uw leveranciers een accreditatie hebben op de gebieden die voor u belangrijk zijn.

Interne sociale aspecten draaien om zaken als de werkomgeving, veiligheid, diversiteit, gelijke kansen, enz. In het algemeen kan worden gesteld dat de interne sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf vereist dat het zorgt voor evenwicht, tevredenheid en gelijkheid van en voor zijn werknemers.

Duurzaamheidsmanagement geeft u een voorsprong op de concurrentie
Als ondernemer heb je veel te winnen bij duurzaamheidsmanagement. Uw stakeholders kunnen eisen stellen op het gebied van duurzaamheid. Door te laten zien hoe u met de relevante elementen werkt, kunt u een concurrentievoordeel behalen. Een aspect hiervan kan zijn het vergroten van het vermogen om personeel, klanten en leveranciers aan te trekken.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *