De regering heeft het vrouwenquotum voor bestuursleden ingevoerd. Maar als ze echt meer vrouwelijke topbestuurders wil, moet ze meer doen – bijvoorbeeld bestuursleden ook ouderschapsverlof laten opnemen. Toen Rubin Ritter begin december zijn ontslag als Zalando-baas aankondigde, legde hij het als volgt uit: nu heeft de carrière van zijn vrouw prioriteit. Alleen al het feit dat hij voor opschudding zorgde en de krantenkoppen haalde, laat zien waar Duitsland staat in de discussie over vrouwen in leidinggevende posities. Namelijk aan het begin. De federale overheid heeft nu in ieder geval een stap in de goede richting gezet. Woensdag lanceerde ze een quotum voor vrouwen in raden van bestuur. Terecht. Omdat ervaring uit het verleden heeft geleerd dat er in bedrijven op zichzelf te weinig gebeurt.

Een blik op de 30 Dax-bedrijven laat dat al zien. Bij elf daarvan bestaat het bestuur nog steeds volledig uit mannen. En het aandeel vrouwen is de afgelopen maanden eerder afgenomen dan toegenomen. Een vergelijking met andere landen laat zien dat er een andere manier is. In de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden of Polen vinden bedrijven het veel gemakkelijker om vrouwen te promoveren tot het topmanagement. Dit is een strategisch nadeel voor Duitsland. Gemengde teams zijn niet alleen creatiever en succesvoller. Bedrijven concurreren ook steeds vaker om goed geschoolde werknemers: maar welke jonge vrouw (en welke jongeman) wil werken in een bedrijf waarin bijna uitsluitend mannen worden gepromoveerd? Critici van de quota zeggen dat dit een te grote aantasting van de bedrijfsvrijheid is. Maar enerzijds wordt deze wet voorafgegaan door jaren waarin de corporaties uit eigen beweging actief hadden kunnen worden. Aan de andere kant is de inmenging bij nader inzien niet al te groot: het quotum geldt alleen voor beursgenoteerde ondernemingen met gelijke medezeggenschap en meer dan drie bestuursleden. Landelijk geldt dit alleen voor 73 bedrijven, waarvan 32 geen vrouwen in het bestuur hebben. Het merendeel van de Duitse bedrijven wordt gespaard.

Het quotum is ook een duidelijk signaal voor hen om te veranderen, om hun bedrijfscultuur aan te passen. En er is nog steeds vraag naar politiek: zoiets als zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof is wettelijk nog niet voorzien voor bestuursleden. Ook hiervoor is regelgeving nodig, wil de federale overheid echt meer vrouwen aan de top van de economie zien.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *